fredag 20 april 2012

Arbetssam vecka

Det har varit en ansträngande vecka. Det är naturligtvis mycket trassel i början innan man hittar rutiner som fungerar. Saker som vi trodde skulle vara problematiska visade sig fungera bra och tvärtom. Att få passerkort utfärdade till flyttfirmans personal var krångligare än vad vi räknat med, till exempel. Det är mycket annat, utöver själva lastandet och lossandet, som måste fungera också. Det verkar som om våra hissar inte tål sådan belastning, för en av dem har visat klara tendenser till att vilja lägga av redan. Trots alla problem, så får vi ändå säga att det känns väldigt bra att ha kommit igång med det hela. Hittills har killarna lastat 173 vagnar med böcker och det är en mycket bra start. Peter har rapporterat att uppsättningen också fungerar utan anmärkning.

Killarna har redan börjat på hyllsignaturen Bildande konst, så de är nu tillbaka på 3:e våningen. I fortsättningen (några månader i alla fall) kommer vi omväxlande att lasta böcker här och på UB Norr.

Några har undrat hur mycket 40 000 hyllmeter egentligen är av det vi totalt har. Allt material UB äger kan inte mätas i meter, eftersom en del av det är kartor, affischer och mikrofilmer. Men en ungefärlig totalsiffra är drygt 110 000 meter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar