torsdag 26 april 2012

5 --> 1

Det går framåt med flyttningen. Biografi är inte så komplicerad som de andra hyllsignaturerna, för den är inte lika finindelad. De är snart klara med Biografi, och nästa är Botanik, som står på UB Norr. Jag lyckades idag få tag på någon som kunde utfärda ett inpasseringskort dit. Det har inte varit lätt med alla kort, koder och nycklar, och då har vi inte ens varit på alla depåerna än.

Det har också varit svårt att övertala någon att städa den nya depån på Gastelyckan. Det hade behövts, för där är ganska dammigt. Vi lär få vänta ett tag till, verkar det som. Det har varit mycket som inte fungerat som det ska där, men så är det vid nybyggen av den storleken. Vi hade bland annat problem med att dörrarna var för tunga så den automatiska öppningen inte fungerade. Hyllsektionerna inne i vårt magasin har också krånglat en del.

Vår nya depå är en del av Arkivcentrum Syd, som efter utökning av byggnaderna nu har flera hyresgäster: Landsarkivet, Universitetsarkivet, Regionarkivet, Lunds Stadsarkiv, Skånes Arkivförbund, Polismyndigheten och några mindre föreningar. Delar av zoologiska museets samlingar ska också dit. Det är ett stort komplex, som lär ska vara det största arkivcentrat i norra Europa. Vi hyr redan en del av en lada där, men den nya delen har vi helt för oss själva. Målet med hela flytten är alltså att allt depåmaterial ska befinna sig på ett ställe, Gastelyckan. Som det är nu, så kör vi runt till fem ställen och hämtar/sätter upp böcker i stort sett dagligen. Detta tar mycket tid och kräver omfattande planering. Man tror inte heller att en back med böcker kan vara så tung, innan man försökt lyfta åtta volymer med Nordisk medicin på en gång. (Gör inte det).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar